Dzieło sztuki ze śmieci

Bardzo często śmieci i odpady są wykorzystywane ponownie. To tak zwany recykling, czyli ponowne przetwarzanie odpadów. Zmniejsza to w znacznym stopniu zanieczyszczenie środowiska ograniczając emisję szkodliwych substancji i odpadów do ekosystemu. Jednak recykling może mieć inne, nieco bardziej artystyczne oblicze. Zwolennicy ochrony środowiska z duszą artystyczną bardzo często w celu manifestacji tworzą z odpadów różne przedmioty, rzeźby, czasem w połączeniu z funkcjonalnością, na przykład krzesło z plastikowych butelek, obrazy ze zużytej odzieży etc.

Tego typu prace nie pozostają w ukryciu, bardzo często organizowane są różne wystawy, na których prezentowane są prace ludzi, dla których ochrona środowiska nie jest pustym zlepkiem dwóch słów. Prezentowane prace nie są jedynie formą ekspresji, to także manifest przeciwko bezmyślnemu zanieczyszczaniu środowiska, a jednocześnie propozycja i swoiste podsunięcie pomysłu na ponowne wykorzystanie przedmiotów, które zazwyczaj bezmyślnie wyrzuca się do kosza. Może to być na przykład torba wykonana w całości z kapsli, ozdobne figurki z aluminiowej puszki bądź meble wykonane z plastikowych butelek.