Czym jest ekologia i ochrona środowiska?

Wiele osób utożsamia słowo „ekologia” z ochroną środowiska. Owszem te pojęcia się poniekąd wiążą, ale nie są równoznaczne. Ekologia bowiem to nauka o związkach i powiązaniach między środowiskiem a organizmami, które w tym środowisku egzystują. Obecnie ekologię można określić jako naukę o ekonomice przyrody, czyli naukę o jej strukturze i funkcjonowaniu. Ochrona środowiska jest jedną z dziedzin ekologii.

Ochrona środowiska jest określeniem zachowania i właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów oraz składników przyrody. Tyczy się to w głównej mierze dziko występujących i rzadkich roślin oraz zwierząt, jak również całych kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona środowiska to również utrzymywanie otoczenia naturalnego w czystości oraz minimalizacja zanieczyszczeń czy ograniczenie używania takich zasobów jak woda czy energia cieplna. Ochrona środowiska obejmująca utrzymywanie otoczenia w czystości jest najbardziej widocznym na co dzień sposobem dbania o ekosystem naszego globu. Często rodzą się pytania i wątpliwości, czy ludzie stojący za ochroną środowiska robią to zupełnie bezinteresownie?